Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. De siste årene har det vært en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen.

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger. Forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyder bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.) Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

trappevinkler_rett-trapp trappevinkler_90-sving-trapp trappevinkler_180-sving-trapp trappevinkler_90-repo-trapp trappevinkler_180-repo-trapp

Krav til trapperom

Print

Sjekkliste – bygging av trapperom

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing.
 • Stender i etasje over for feste av vegghandlist, plasseres 300mm tilbake fra vekselkant. (2 etg)
 • Det må benyttes stendere av tre. Betong kan og benyttes.
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det ”kubbes” med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15 mm x-finer før endelig veggkledning.
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt benyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg.
 • Vannbåren varme eller øvrige innstallasjoner i gulv må legges minimum 150 mm fra vekselkant.
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet.
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv.
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredrager langs vekselkant. (evt. sideveis avstivning)

Hva må være klar til måltaking?

 • Ryddet trapperom.
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420.

 Råd

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trappen.
 • Varmepumpe under trapp frarådes.
 • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp).

Når du skal ta mål selv
Før du sender oss en forespørsel på trapp er det viktig å nøyaktig måle opp trapperommet. Det er størrelsen på trappehullet som legger føring for hvilke trappeløp som passer. Trappeløpene har forskjellig krav til plass, se bilder under. Det er viktig å huske på at målene må inkludere eventuelle gips og panelplater hvis du ikke har kledd rommet ferdig ved måltaking.

Trappens høyde måles fra ferdig gulv nede til ferdig gulv i etasjen over. Foran første trinn må det være minimum 200 cm høyde, hvis ikke risikerer man å stange hodet i taket når man går i trappa. Frem til vegg eller dør bør det være minimum 100 cm for å sikre god fremkomst.

For å angi hvilken vei trappa går på skissen tegner du inn en pil i trappen som viser gangretningen nedenfra og opp.

Mål og dimensjoner
En optimal trapp har inntrinn som er minimum 25 cm i ganglinje. I tillegg skal denne ligge minst 30 cm fra trappens ytre begrensning. Stigningsvinkelen bør være 30-36°. Summen av to opptrinn og ett inntrinn bør være 60-64 cm.

Print

Del med venner