Online Designer

Åpne tegneprogram

Velkommen til Online Designer hos EikTrapp! Her kan du leke deg og teste ut forhåndsdefinerte kombinasjoner av overflatebehandling på alle våre trappemodeller. Du kan velge mellom trappemodeller i tradisjonell, klassisk og moderne utforming. Har du ønsker ut over valgene her legge du ved en kommentar når du sender inn trappen din for prisoverslag.

Les hvordan du tegner på fanen Slik gjør du. Under Anbefalte trappemål får du råd om mål i trapperom. Valgmuligheter gir deg en påminnelse om vårt utvalg av tresorter, overflatebehandling og tilleggsvalg.

Tegn din egen trapp – Slik gjør du

TRINN 1 – GEOMETRI – VELG FORM PÅ TRAPPEÅPNINGEN
1.1. Velg form på trappehullet/åpningen i feltet Åpning. Firkantet eller 90°/90° speilet.
1.2. Klikk på sirkelen med bokstav for å angi målene på veggene.
1.3. Legg inn høyden fra gulv til gulv på Høyde gulv og tykkelsen på etasjeskille/bjelkelaget på Tykkelse gulv.

TRINN 2 – TRAPP – VELG TRAPPEFORM
Her velger du type trapp. Du kan velge mellom rett trapp, 90° svingtrapp, 180° svingtrapp, 90° repotrapp og 180° repotrapp.

2.1. Velg type trapp fra nedtreksmenyen Trapp.
2.2. Klikk på sirkelen med bokstaver og legg inn mål. Antall bokstaver/sider vil avhenge av valg gjort i punkt 2.1.
2.3. På Bruk inntrinn justerer du trinnets dybde. Inntrinnet er den delen av trinnet du setter foten på. Dybden på inntrinnet påvirker trappens totale lengde. Anbefalt trinndybde i nye hus er 250-280 mm.
2.4. I punktet Avstand i ganglinje legger du inn avstand fra veggvangen til den ideele ganglinjen i trappen. Ganglinjen er det punktet du normalt går opp eller ned i trappa. Den regnes fra vangen på ytterveggen til midten av trappen. Vi anbefaler at denne ligge mellom 300-500 mm.
2.5. I punktet Radius i ganglinje legger du inn radiusen i svingen på trappen (dersom du har valgt trapp med sving).

TRINN 3 – TYPE TRAPP – VELG TRAPPEMODELL
Her kan du velge trappemodell og prøve ut forskjellige forhåndsdefinerte kombinasjoner av overflatebehandling på trinn, rekkverk og vange. 

3.1. Velg trappemodell på Modell. Modellene er kun vist i standard utforming. Ønsker du å bytte ut standard rekkverket med noe annet lar dette seg selvsagt gjøre. Legg ved en kommentar når du sender tegningen til oss og vi finjusterer for deg.
3.2. Under Material velger du tresort. Under Materialkombinasjon velger du materiale på rekkverket. Vi beiser, maler og oljer etter ønske utenom standard sortement. Legg ved en kommentar på dette når du sender inn trappefilen til oss.
3.3. Under Overflatebehand.kombinasjoner finner du et utvalg kombinasjoner av overflatebehandling på trappedelene.
3.4. Trykk på Oppdater for å se en 3D modell av trappen din. Naviger med musen for å se trappen i forskjellige vinkler eller zoom ut og inn. Nullstill og gå tilbake til utgangspunktet ved å trykke på knappen nederst til høyre i vinduet.

TRINN 4 – FÅ PRISOVERSLAG – UTFYLLING AV SKJEMA
4.1. Når du er fornøyd med valgene dine trykker du på Få tilbud oppe i høyre hjørne. Informasjonen om trappen din sendes direkte til oss og vi gir deg et tilbud på tegnet løsning. Legg gjerne ved kommentarer til tilbudet om du har spørsmål eller andre ønsker enn valgene oppgitt i Online Designer. Vi går selvsagt over målene du har lagt inn og justerer og retter opp der det er behov for det. Det er derfor viktig at du ser godt over tilbudet du får tilbake da noen punkter kan være justert. Er du usikker på noen av punktene over fyler du inn de anbefalte målene og kommenterer dette når du sender inn.
4.2. Utfylling av skjema:
Privatkunde: Fyll ut alle punkter under Kunde.
Privatkunde med byggeavtale*: Fyll ut byggefirmaets navn og navn på kontaktperson i feltet Navn under Konstruktør. Fyll inn eget navn under Kunde.
Byggefirma/entreprenør: Under Konstruktør fylles kontaktinformasjonen til firmaet inn, og under Kunde fylles fornavn og etternavn til kunden inn. Legg inn både navn på firma og kontaktperson i feltet Navn.

EikTrapp fintegner trappen før den settes i produksjon. Det er derfor viktig at du ser nøye gjennom tilbudet du får fra oss. Det kan være endinger i forold til innsendt skjema. EikTrapp produserer trapper i henhold til anbefalte krav og vi forbeholder oss retten til å justere innsendt tegning for å kunne gi deg en sikker og god trapp. * Gjelder for privatkunder som har avtale med et byggefirma/entreprenør men ønsker å tegne forslag selv. Merk at tilbudet vil bli sendt til buggefirmaet/entreprenøren. 

Valgmuligheter

Detaljene er mange og hos oss får du utallige kombinasjonsmuligheter ved å mikse overflatebehandling, tresorter, gelender og vanger. Vi tør påstå at vi har en trapp til enhver stil. Spør oss gjerne om råd!

Tresorter
Våre trappemodeller kan bestilles i en rekke tresorter. Du kan velge mellom eik, ask, bjørk, bøk, kvistfri furu, lønn og valnøtt, i tillegg til heltre og 3-stavs utførelse i tresortene. Valg av tresort har innvirkning på trappens kvalitet og utseende over tid. Furu er en myk tresort. Ved å velge et hardtre som f.eks eik eller bøk i trinnene forlenger du trappens levetid og utseende betraktelig. En investering det på sikt er verdt!

 

 

Overflate – maling og beis
Valg av overflatebehandling gir mange muligheter. Du kan velge mellom matt lakk, hvitpigmentert beis, farget beis eller maling. Vi har to hvitfarger, Standard hvit (S-500N), eller Hvit (S-502Y) som tilsvarer bomull. Vi kan også male trappen i din favorittfarge om du har fargekoden. Matt lakk er standard på våre trapper. Vi gjør oppmerksom på at farger vist på nettsiden kan variere fra ferdig produkt. Vi anbefaler et besøk hos oss for å se overflatebehandlingen.

Vårt standard sortement av maling.

Vårt standard sortement av beis. Her vist på eik.

   

Håndlist
Håndlisten kan du velge mellom rett variant med lett avrundede kanter, eller en profilert variant. Begge lages i tre. Ønsker du et strammere uttrykk kan vi levere en rett håndlist i stål.

Spiler
Spiler i tre, med og uten profil, kvadratiske og runde. Runde spiler i stål.

Gelender og returgelender
Foruten å bruke spiler i tre eller stål har vi også herdet glass til gelenderet. På trapper over 45 cm er det pålagt å ha sikring i form av et returgelender eller en spilevegg. Et returgelender eller spilevegg gir også en fin avslutning på trappen og gjør overgangen til ny etasje mer flytende. Vi tilbyr utførelser i både herdet og laminert glass, stål og tre.

Vanger
– vange på en vegg
– underliggende midtstilt vange
– trinn innstemt i begge vanger
– underliggende vange på begge sider

Åpne og tette trinn
Valg av åpne eller tette trinn har ikke bare mye å si for estetikken i rommet, men også bruken av arealet under og rundt trappen. Alle våre modeller kan bestilles med åpne eller tette trinn.

En åpen løsning gir rommet en lettere og luftig følelse. Som standard monteres det trinnsikring, også kalt barnesikring, under hvert trinn for å sikre trygg ferdsel og bruk for barn. Trinnsikringen kan du velge i tre eller stål.

Tette trinn gjør det mulig å utnytte plassen under trappen optimalt f.eks til oppbevaring. Området som går loddrett mellom hvert trinn kalles stusstrinn. Stusstrinn kan du fremheve ved å velge annen overflatebehandling enn selve inntrinnet, enten beis eller maling.

Blokktrinn
På trappens første trinn kan du velge mellom tre forskjellige utførelser. Et blokktrinn er en løsning hvor første trinnet strekker seg utenfor vangen. Blokktrinn skaper en fin markering på trappen og er et element for å underbygge utformingen og interiøret i rommet. Du kan velge blokktrinn til både åpne og tette trapper.

 

Belysning
Integrert belysning i trappen er ikke bare funksjonelt men setter også stemningen i rommet. Vi tilpasser LED-belysning til trinnene og monterer for deg. Ønsker du å variere lysintensiteten i trapperommet tilpasses løsningen med dimmer. Det er alltid anbefaler at en godkjent elektriker kobler til bryteren.
– Trappeløsning med belysning (bilde)

 

 

Anbefalte trappemål

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. De siste årene har det vært en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen.

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger. Forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyder bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.) Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

trappevinkler_rett-trapp trappevinkler_90-sving-trapp trappevinkler_180-sving-trapp trappevinkler_90-repo-trapp trappevinkler_180-repo-trapp

Krav til trapperom

Print

Sjekkliste – bygging av trapperom

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing.
 • Stender i etasje over for feste av vegghandlist, plasseres 300mm tilbake fra vekselkant. (2 etg)
 • Det må benyttes stendere av tre. Betong kan og benyttes.
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det ”kubbes” med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15 mm x-finer før endelig veggkledning.
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt benyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg.
 • Vannbåren varme eller øvrige innstallasjoner i gulv må legges minimum 150 mm fra vekselkant.
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet.
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv.
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredrager langs vekselkant. (evt. sideveis avstivning)

Hva må være klar til måltaking?

 • Ryddet trapperom.
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420.

 Råd

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trappen.
 • Varmepumpe under trapp frarådes.
 • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp).

Når du skal ta mål selv
Før du sender oss en forespørsel på trapp er det viktig å nøyaktig måle opp trapperommet. Det er størrelsen på trappehullet som legger føring for hvilke trappeløp som passer. Trappeløpene har forskjellig krav til plass, se bilder under. Det er viktig å huske på at målene må inkludere eventuelle gips og panelplater hvis du ikke har kledd rommet ferdig ved måltaking.

Trappens høyde måles fra ferdig gulv nede til ferdig gulv i etasjen over. Foran første trinn må det være minimum 200 cm høyde, hvis ikke risikerer man å stange hodet i taket når man går i trappa. Frem til vegg eller dør bør det være minimum 100 cm for å sikre god fremkomst.

For å angi hvilken vei trappa går på skissen tegner du inn en pil i trappen som viser gangretningen nedenfra og opp.

Mål og dimensjoner
En optimal trapp har inntrinn som er minimum 25 cm i ganglinje. I tillegg skal denne ligge minst 30 cm fra trappens ytre begrensning. Stigningsvinkelen bør være 30-36°. Summen av to opptrinn og ett inntrinn bør være 60-64 cm.

Print

Bestill hjemmebesøk

 • EikTrapp AS, Fiksdalsvegen 45, 6394 Fiksdal. Personopplysningene brukes til å sende ut tilbud på trapp og nyhetsbrev om trapp og tilleggsprodukter til trapp, og i den forbindelse innhentes informasjon som navn, bostedsadresse, telefonnr og e-post adresse. Det lagres også hus tegninger og bilder tatt av trapperommet for å dokumentere produktet ved leveranse. EikTrapp sender i noen tilfeller informasjonen videre til underleverandører. EikTrapp selger ikke opplysninger videre til tredje part. Opplysningene lagres til bedriften opphører. Kunden har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses. Kunden har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.