Vi tilbyr alle våre kunder et gratis hjemmebesøk. Ved å sette av ca. 30 min til et hjemmebesøk kan vi veilede og gi nyttige råd til valg av modell, vinkel på trapp, returgelender, overflatebehandling, belysning eller avslutning på trinn, enten det er rehabilitering av eksisterende trapp eller nybygg.

Vi sender komplett pristilbud og 3D tegning av trappen. Ved godkjent pristilbud setter vi trappen i produksjon i våre lokaler i Fiksdal og sørger deretter for montering – totalt fra bestilling til ferdig montert trapp har vi kun fire ukers leveringstid.

Eiktrapp tilbyr måltaking og montering hovedsakelig i Møre og romsdal, men også opp til søndre del av Sør Trøndelag, nordre del av Oppland og områder nord for Sognefjorden. For andre deler av landet må vi ha tilsendt mål og kunden står for montering selv.

Bestill hjemmebesøk

Del med venner