artikkel_apne-eller-tette-trinn

Valg av trinn har ikke bare mye å si for estetikken i rommet, men også bruken av arealet under og rundt trappen. Trappen i seg selv endrer ikke nevneverdig størrelse enten du velger åpne eller tette trinn. En åpen trapp har åpning og luft mellom trinnene, mens en tett trapp har treverk mellom trinnene.

Åpne trinn
En åpen trappeløsning gir rommet en lett og luftig følelse. Har du f.eks. vindu i trapperommet spres lyset bedre med åpne trinn. Som standard monteres det trinnsikring, også kalt barnesikring, under hvert trinn for å sikre trygg ferdsel for barn og dyr.

Tette trinn
Tette trapper gir nye mulighet for utnyttelse av plassen under trappen, til f.eks. oppbevaring, kontorhjørne eller lekeområde. Bonusen med tett trapp er også mindre støv tørking under trappen, enten av gulvet eller ting som oppbevares der.

En tett trapp gir deg mulighet for å sette inn oppbevaringsløsningen vår Frei. En modulbasert oppbevaringsløsning på skinner som passer under alle våre trappemodeller. Les mer om oppbevaringen her. 

 

Del med venner